Veřejná zakázka: Oprava LC Kvítkovská

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00005463
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3512
Systémové číslo: P15V00003511
Evidenční číslo zadavatele: S936/2013/266
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 366664
Počátek běhu lhůt: 03.08.2013
Nabídku podat do: 20.08.2013 10:30
Otevírání obálek: 20.08.2013 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Kvítkovská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava lesní cesty kateg. 1L 3,5/20 v délce 2100 m z penetračního makadamu, který je již silně opotřebený a narušený. V rámci opravy bude provedeno očištění vozovky, výstrava výtluků, a položení nového krytu z ABS v tl. 7 cm. Dále zpevnění hospodářských sjezdů, skládek a úvraťového obratiště.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 839 456 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Samaritská 16, 301 00 Plzeň

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky