Veřejná zakázka: Oprava LC Okružní

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00005465
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3513
Systémové číslo: P15V00003512
Evidenční číslo zadavatele: S936/2013/267
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 03.08.2013
Nabídku podat do: 13.08.2013 10:00
Otevírání obálek: 13.08.2013 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Okružní
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
oprava lesní cesty kateg. 1L 3,5/20 v délce2457 m z penetračního makadamu. V rámci opravy bude provedeno očištění vozovky, výsprava výtluků, a uzavření povrchu cesty dvojitým asfaltovým nátěrem se zadrcením. Dále budou vyčištěny příkopy a stávající propustky, zřízeny dva nové propustky s čely z lomového kamene na odbočkách, zpevněny hospodářské sjezdy a skládky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 610 874 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky