Veřejná zakázka: Most na LC Vápeníky

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00005476
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3516
Systémové číslo: P15V00003515
Evidenční číslo zadavatele: S911/2013/429
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 22.08.2013
Nabídku podat do: 02.09.2013 08:00
Otevírání obálek: 02.09.2013 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Most na LC Vápeníky
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stávající podpěry pod mostovkou jsou úplně rozpadlé, tudíž došlo k poklesu celé mostovky. Stávající most bude kompletně rozebrán. Obě podpůrné patky budou znovu vyzděny a na ně bude položena nová mostovka z ocelových trubek překryta vyrovnávací vrstvou z asfaltobetonu ve vrstvě min. 5cm.
Místo plnění: k.ú. Staré Hamry

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 996 931 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Nádražní 2811, 738 01 Frýdek Místek, 3.patro

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky