Veřejná zakázka: rek.LC Hrabičanky

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00005523
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3523
Systémové číslo: P15V00003522
Evidenční číslo zadavatele: S915/2013/143
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 06.08.2013
Nabídku podat do: 16.08.2013 10:00
Otevírání obálek: 16.08.2013 13:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: rek.LC Hrabičanky
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
TZ - délka 2115 m,š.3,2 (3,0) m + rozš. v zatáčkách výhybnách+napojení SV, skládek
obrusná vrstva - štěrkodrť-6676,5 m2, podklad z kameniva 0-63 mm - 3360 m2, odstr.nánosů - krajnice do 10 cm - 760 m2 , čišť.příkopy š.40 0,15 m3/m - 1054 m ,čišť.příkopy š.40 0,30 m3/m - 901 m ,dodání+osazení svodnic - 115 m, odstranění + znovuosazení pan.přejezdu - 9 m2, odstranění svodnic 85 m, dodaní + osazení propustí TBH-Q 600/2500 - 22,5 m, odstranění křovin+dř. do 100 mm -680 m2, vykopávky v zemníku tř.3 do 1000 m3 - 142,5 m3, + přemístění do 20 m - 104,5 m3, zához z lom.kamene - 2 m3, Přesun hmot -2073,205 t

Místo plnění: k.ú.Prostřední Bečva

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 302 617 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Zlín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Gordion s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky