Veřejná zakázka: sdr.Zakázka LC Rovénky a Bučkové - ABS

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00005545
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3527
Systémové číslo: P15V00003526
Evidenční číslo zadavatele: S915/2013/144
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 06.08.2013
Nabídku podat do: 16.08.2013 10:00
Otevírání obálek: 16.08.2013 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: sdr.Zakázka LC Rovénky a Bučkové - ABS
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC Rovénky - d.1300 m,š.3,5 m + rozš. v zatáčkách výhybnách+napojení SV, skládek
podklad ze štěrkodrti tl.10 cm - 713 m2, podkl. z kam.32-63 mm tl.10 cm - 123 m2, obnova obrusné vrstvy - ABS ACO11 -5119 m2 vč.spoj.podstřiku 0,5-0,7 asf. - 4685 m2, + odstr.nánosů z živice- 4685 m2, odstr.nánosů - krajnice do 10 cm - 1300 m2, čišť.příkopy š.40 0,15 m3/m - 1300 m , přesun hmot - 825,63 t
LC Bučkové - d.850 m,š.3,5 m + rozš. v zatáčkách výhybnách+napojení SV, skládek
podklad ze štěrkodrti tl.10 cm - 716,5 m2, podkl. z kam.32-63 mm tl.10 cm - 246,5 m2, obnova obrusné vrstvy - ABS ACO11 -3408,5 m2 vč.spoj.podstřiku 0,5-0,7 asf. - 3085 m2, + odstr.nánosů z živice- 3085 m2, odstr.nánosů - krajnice do 10 cm - 850 m2, čišť.příkopy š.40 0,15 m3/m -850 m , přesun hmot - 716,24 t
Místo plnění: k.ú.Horní Bečva

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 342 424 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Zlín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Gordion s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky