Veřejná zakázka: rek.LC Škaredka a Salaš-Pišková (ABS)

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00005546
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3528
Systémové číslo: P15V00003527
Evidenční číslo zadavatele: S915/2013/145
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 06.08.2013
Nabídku podat do: 16.08.2013 10:00
Otevírání obálek: 16.08.2013 14:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: rek.LC Škaredka a Salaš-Pišková (ABS)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC Škaredka - d.1020 m,š.3,0 m + rozš. v zatáčkách výhybnách+napojení SV, skládek
podkl.ze štěrkodrti tl.10 - 1212 m2, podklad z kamen. 32-63 tl.10 - 45m2 , podklad z ACP 16+ tl.5 cm - 2845 m2 nová obrusná vrstva - ABS ACO11 tl.5 cm -3280 m2 tl.6 cm - 378, vč.spoj.podstřiku 0,5-0,7 as. - 180 m2, - + odstr.nánosů z živice- 180 m2, odstr.nánosů - krajnice do 10 cm - 2040 m2, čišť.příkopy š.40 0,15 m3/m - 310 m , propust (dodání+osazení) DN 60 (TZH-Q60/250) - 5 dm,
vytažení svodnice - 35 dm, odkopávky nez.h.3 do 100 m3 - 54,5 m3, sv.přem. výk. 54,5 m3, zásyp jam, rýh aj.2,25 m2, přesun hmot - 1125,74 t
LC Salaš-Pišková - d.755 m,š.3,3 m + rozš. v zatáčkách výhybnách+napojení SV, skládek
podkl.ze štěrkodrti tl.10 - 1326 m2, podklad z ACP 16+ tl.5 cm - 275 m2 nová obrusná vrstva - ABS ACO11 tl.5 cm -2840 m2, odstr.nánosů - krajnice do 10 cm - 755 m2, čišť.příkopy š.40 0,30 m3/m - 57 m , čišť.příkopy š.40 0,50 m3/m - 72 m, propust (dodání+osazení do št.lože) DN 60 (TZH-Q60/250) - 15 dm, vytažení svodnice - 5 dm, odkopávky nez.h.3 do 100 m3 - 72 m3, hlou.rýh do 200 cm v h.4 - 7,5 m3, sv.přem.výkopku h.1-4 - 79,5 m3, zásyp jam, rýh aj.2,25 m2, uložení syp.do nás. nezhut. 76,75 m3, přesun hmot - 677,63 t
Místo plnění: k.ú.Jarcová, Poličná

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 445 690 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Zlín
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
GORDION, s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky