Veřejná zakázka: Vidovka v Želechovicích - nánosy v km 0,000-0,530

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00005556
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3529
Systémové číslo: P15V00003528
Evidenční číslo zadavatele: S957/2013/156
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 06.08.2013
Nabídku podat do: 19.08.2013 09:00
Otevírání obálek: 19.08.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vidovka v Želechovicích - nánosy v km 0,000-0,530
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby „Vidovka Želechovice-nánosy“, v km 0,000 – 0,530,je obnova plné průtočné kapacity koryta vyčištěním nánosů v obci Želechovice nad Dřevnicí a oprava opevnění VT.
Zakázka bude provedena dle prováděcí projektové dokumentace „Vidovka Želechovice-nánosy, v km 0,000 – 0,530“ zpracované firmou LHProjekt a.s., Brno Kroftova 2619/45, 616 00 Brno. Stavba bude realizována dle podmínek Ohlášení udržovacích prací č.j. MMZL – 052857/2013 ze dne 23.4.2013 a dále dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 899 620 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky