Veřejná zakázka: rekonstrukce lesní cesty Zelená alej I

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00005570
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3532
Systémové číslo: P15V00003531
Evidenční číslo zadavatele: S928/2013/389
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 09.08.2013
Nabídku podat do: 21.08.2013 10:00
Otevírání obálek: 21.08.2013 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: rekonstrukce lesní cesty Zelená alej I
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Odstraní se pařezy a humus, upraví příkopy, zřídí propusty s čely, upraví se pláň, zrekonstruje se skládka dřeva, zesílí se konstrukce ze štěrkodrti přerovnané do výr. příčného sklonu, aby došlo k účinnému odvodnění vozovky a zakalí se lomovými výsyvkami.
celk. šíře cesty 4,0 m

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 293 964 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky