Veřejná zakázka: BP Děrenský potok v km 0,550-5,350 - ochrana

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00005582
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3535
Systémové číslo: P15V00003534
Evidenční číslo zadavatele: 951/2013/034
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 01.08.2013
Nabídku podat do: 09.08.2013 09:00
Otevírání obálek: 09.08.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: BP Děrenský potok v km 0,550-5,350 - ochrana
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
mechanická likvidace (pokos) ruderálního porostu a náletových dřevin na VT Děrenský potok v úseku ř. km 0,550-5,350 v objemu cca 15 000 m2 (vykošení koryta až po břehovou hranu včetně pohrabání odvozu vzniklého odpadu).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 300 001 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Odry se sídlem ve F-M, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky