Veřejná zakázka: Lavičky+altán Frýdlant-střelnice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00005597
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3538
Systémové číslo: P15V00003537
Evidenční číslo zadavatele: S936/2013/281
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 09.08.2013
Nabídku podat do: 21.08.2013 10:00
Otevírání obálek: 21.08.2013 11:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lavičky+altán Frýdlant-střelnice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Parkové úpravy príměstského lesa ve Frýdlantu.
Druh stavby-dřevěné stavby pro návštěvníky lesa.
SO 01 – Osmiboký altán
1.2. Stavebně - technické rešení. Zastavená plocha 38.5 m2
Obestavený prostor 135.66m3.
1.3. Základy
Objekt bude založen na betonových patkách z prostého betonu B15 o rozmerech
500x500x1100. Do techto patek budou vsazeny ocelové profily pro uchycení drevených
sloupku.
1.4. Svislé konstrukce
Svislá nosná konstrukce je tvorena drevenými sloupky 120x120mm uchycených pres svorníky
do ocelových profilu. Sloupky musí být 50mm nad betonovou patkou. Další svislou konstrukcí
je zavetrování z drevených profilu 40x100mm. Ke sloupum je profil pripevnen pres ocelovou
konstrukci a svorníky a jednostranné BULDOGy.
1.5. Vodorovné konstrukce a zastrešení
Zastrešení altánu je navrženo strechou ve tvaru komolého jehlanu s malou výšku.
Hlavní nosnou konstrukcí je vaznice a ztužující prstenec. Vaznice je tvorena tremi profily
40x180mm. Profily jsou spojeny oboustrannými BULDOGy a svorníky. Do stredu profilu této
vaznice je upevneno zavetrování, kde je vynechám profil. Spojení je opet provedeno pres
svorník oboustranné BULDOG. Ztužující prstenec je tvoren krátkými trámky prof.
140x200mm vzájemne do sebe zacepovaných a slepených. Prstenec musí být absolutne
tuhý. Do tohoto prstence a vaznice je zacepováno osm hlavních krokví prof. 100x140mm.
Pomocná konstrukce pro strešní krytinu a bednení je pak osazení krokví a výmen na vaznici.
Podklad pod strešní krytinu tvorí bednení z prken tl. 24mm.
Krytina bude provedena ze šablon NORSKÉHO šindele antracitové barvy (tmavší odstín šedi)
na drevené bednení. Drevo použité na konstrukci musí být rádne vyschlé.
1
1.6. Konstrukce zámecnické
Vlastní zastrešení bude uzavreno ocelovou špickou ve tvaru jehlanu, provedenou z plechu tl.
1mm.
SO2:Lavičky.
Posezení tvoří 2 lavice. Každá je vyhotovena z půlkuláče 2 000 x 400 mm na každém konci napevno přibitého ke kuláči o ? 300 mm a délce 2 000 mm.
Stůl je tvořen 2 půlkuláči 2 000 x 400 mm připevněných na každém konci ke stojně z půlkuláče 3 000 x 300 mm.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 897 352 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky