Veřejná zakázka: LC Mičočín - oprava

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00005607
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3542
Systémové číslo: P15V00003541
Evidenční číslo zadavatele: S913/2013/374
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 369198
Počátek běhu lhůt: 10.08.2013
Nabídku podat do: 28.08.2013 10:00
Otevírání obálek: 28.08.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Mičočín - oprava
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava lesní cesty 1L, délka 2,89 km, nadmořská výška 420 m n.m., kat. území Úsobrno.
Stav: původní prolévaný kryt z penetračního makadamu, pomístně rozpadlý, výtluky, vyjeté koleje.
Návrh na řešení: nový kryt z asfaltového betonu ACo 11+ (pro vyrovnávky ACP 16+), oprava TP, obnova podélného odvodění.


Místo plnění: Revír Dzbel, k.ú. Úsobrno

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 071 432 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Blansko

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky