Veřejná zakázka: Zbudování hospodářských sjezdů na lesní cestě Nová

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00005608
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3543
Systémové číslo: P15V00003542
Evidenční číslo zadavatele: S928/2013/392
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 15.08.2013
Nabídku podat do: 26.08.2013 10:00
Otevírání obálek: 26.08.2013 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zbudování hospodářských sjezdů na lesní cestě Nová
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o úpravy lesní cesty, které doplňují její vybavenost v rozsahu kategorie 2L 4,0/30.
Délka trasy cesty na níž budou probíhat úpravy sjezdů a jednoho propustku je 2 437m.

Postup úprav:

- odstranění pařezů a provedení odkopávek
- úprava dna a profilu příkopů, položení trubního odvodnění na dřevěné rošty
- u nově zřizovaného propustku dojde k překrytí stávající geotextilie novou s 2m přesahy
- konstrukce sjezdů a linek se zesílí závozem lomové skrývky
- položí se vozovka na sjezdech

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 013 540 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
GORDION, s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky