Veřejná zakázka: LC K Valečské hájence

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00005689
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3550
Systémové číslo: P15V00003549
Evidenční číslo zadavatele: S918/2013/219
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 09.08.2013
Nabídku podat do: 22.08.2013 10:00
Otevírání obálek: 22.08.2013 11:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC K Valečské hájence
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Technické zhodnocení stávající lesní odvozní cesty:
• třída a kategorie lesní cesty: 3L - 3,0/15, bude změněna na 1L - 4,0/30
• konstrukce vozovky: mechanicky zpevněné kamenivo
• délka úseku: 0,366 km
• technické řešení stavby: celková úprava nivelety cesty, zvýšení konstrukčních vrstev, rozšíření tělesa vozovky, nový trubní propust, vybudování odvodňovacích příkopů, nové hospodářské sjezdy, nová točna,
9 cm penetrační makadam, dvojitý uzavírací nátěr
Místo plnění: k.ú. Valeč

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 242 707 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Třebíč

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Jihlava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky