Veřejná zakázka: Dodávky drceného kameniva pro LZ Židlochovice (rámcová smlouva)

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00005693
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 3552
Systémové číslo: P15V00003551
Evidenční číslo zadavatele: 099/2013/121
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 365681
Počátek běhu lhůt: 23.08.2013
Nabídku podat do: 30.08.2013 10:00
Otevírání obálek: 30.08.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávky drceného kameniva pro LZ Židlochovice (rámcová smlouva)
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Dodávky drceného kameniva pro LZ Židlochovice (rámcová smlouva)Doplňující informace ke zveřejnění:
Tato veřejná zakázka je zadávána formou jednacího řízení s uveřejněním, a to postupem uvedeným v § 22 odst. 2 zákona, neboť v předchozím zadávacím řízení byly podány pouze nepřijatelné nabídky ve smyslu § 22 odst. 1 písm. c) zákona (žádný z uchazečů neprokázal splnění požadované kvalifikace).

Z tohoto důvodu jsou k účasti v tomto jednacím řízení s uveřejněním písemně vyzýváni pouze ti dodavatelé, kteří podali nabídku v předchozím (zrušeném) zadávacím řízení. Těmto dodavatelům je v souladu s § 22 odst. 2 zákona zasílána písemná výzva k jednání/podání nabídky v jednacím řízení s uveřejněním (dále jen „Výzva“) s pokyny k úpravě/doplnění nabídek, resp. dokladů o kvalifikaci předložených v předchozím zadávacím řízení. S ohledem na specifika stanovená pro tento druh zadávacího řízení zadavatel nebude akceptovat (nepřijme a nebude posuzovat a hodnotit) nabídky jiných subjektů než vyzvaných dodavatelů.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení s uveřejněním
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 16 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: Oddělení veřejných zakázek
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna LČR Hradec Králové

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků