Veřejná zakázka: LC Přes Kopálky

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00005717
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3558
Systémové číslo: P15V00003557
Evidenční číslo zadavatele: S918/2013/223
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 368177
Počátek běhu lhůt: 10.08.2013
Nabídku podat do: 27.08.2013 10:30
Otevírání obálek: 27.08.2013 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Přes Kopálky
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Rekonstrukce stávající lesní odvozní cesty:
• třída a kategorie lesní cesty: 2L - 3,0/15
• konstrukce vozovky: mechanicky zpevněné kamenivo
• délka rekonstruovaného úseku: 2,511 km
• technické řešení stavby: zvýšení konstrukčních vrstev, rozšíření tělesa vozovky, nové hospodářské sjezdy, vybudování odvodňovacích příkopů, změna technologie vrchní obrusné vrstvy na penetrační makadam s 2x uzavíracím nátěrem
Místo plnění: k.ú. Bítovánky

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 354 183 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Třebíč

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Jihlava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Samaritská 16, 301 00 Plzeň

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky