Veřejná zakázka: Oprava a demolice provozních budov v k.ú. Troubky

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00005726
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3561
Systémové číslo: P15V00003560
Evidenční číslo zadavatele: S913/2013/384
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 23.08.2013
Nabídku podat do: 02.09.2013 10:00
Otevírání obálek: 02.09.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a demolice provozních budov v k.ú. Troubky
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Odchovna Troubky 486 - bývalá odchovna bažantů, od 1.3.2011 nevyužívaná, špatný technický stav. Navržena částečná demolice objektu a v části
provést rekonstrukci a zachovat pro potřebu revíru Troubky jako sklad (po prodeji ostatních budov na revíru zůstane jako jediný provozní objekt). Součástí demolice je i odstranění voliér (oplocení, sloupky), úprava terénu po demolici. Veškeré odpady likviduje v souladu se zákonem o odpadech zhotovitel.


Odchovna Trobuky 810 - demolice stavby vel. 18x6 m , objekt z dřevěné konstrukce z části obložen dřevem, z části sololitovými deskami, betonový podklad, krytina střechy vlnitý eternit. Součástí demolice je i odstranění voliér (oplocení, sloupky), úprava terénu po demolici. Veškeré odpady likviduje v souladu se zákonem o odpadech zhotovitel.
Nevyhovoující technický stav, havarijní stav rozvodů elektřiny i ústředního vytápění.
Od 1.3.2011 objekt volný, pro LČR nepotřebný.

Místo plnění: k.ú. Troubky nad Bečvou

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 823 343 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Přerov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky