Veřejná zakázka: Oprava a rekonstrukce LC Do Suchého

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00005772
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3573
Systémové číslo: P15V00003572
Evidenční číslo zadavatele: S911/2013/462
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 20.08.2013
Nabídku podat do: 30.08.2013 10:00
Otevírání obálek: 30.08.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava a rekonstrukce LC Do Suchého
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava a rekonstrukce LC v délce 0,920 km a šířce 3,1 - 3,8 m. Vyčištění a obnova příkop, čištění propustků, zřízení jímek a čel propustků z lomového kamene na MC. Rekonstrukce vozovky položením koberce z asfaltobetonu tl. 6 cm, V části úseku (cca 190 bm) bude zřízen nový podklad z kameniva s prolitím asfaltem a zadrcením.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 170 625 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Samaritská 16, 301 00 Plzeň

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky