Veřejná zakázka: LC revír Javorná

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00005775
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3576
Systémové číslo: P15V00003575
Evidenční číslo zadavatele: S913/2013/392
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 09.08.2013
Nabídku podat do: 21.08.2013 10:00
Otevírání obálek: 21.08.2013 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC revír Javorná
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
1) Vyrovnání kolejí, oprava propustků, uzavírací asfaltový nátěr.
2) Bude provedena směrová úprava trasy mimo úvoz, doplněno příčné odvodnění - propustek + opevněné valy, úprava točky
3) Skládka o rozměrech 23 x 18 m, související úpravy odvodnění, propustků, nájezdových oblouků
Místo plnění: Zlaté Hory, k.ú. Ondřejovice v Jeseníkách, revír Javorná

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 337 929 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jeseník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky