Veřejná zakázka: Svinárský potok km 0,000-2,800

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00005791
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3578
Systémové číslo: P15V00003577
Evidenční číslo zadavatele: S957/2013/165
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 24.08.2013
Nabídku podat do: 02.09.2013 10:00
Otevírání obálek: 02.09.2013 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Svinárský potok km 0,000-2,800
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem stavby „Svinárský potok, km 0,000-2,800 - oprava“ provedení oprav stávajícího vodního díla, které je opotřebeno působením času a působením zvýšených průtoků a zamezení možného vzniku dalších rozsáhlejších škod na vodním díle způsobených v důsledku dalšího trvání současného stavu. Jedná se o odtěžení sedimentů, očištění konstrukcí OZ, opravy zdiva a dlažby, opravy spárování OZ, dobetonování patky opevnění, opravy kamenných stupňů a přehrážky z LK na MC, opravy rovnanin z LK 120-500 kg a zhotovení stabilizačních pásů z rovnaniny z LK nad 500 kg. Detailněji viz projektová dokumentace „Svinárský potok, km 0,000-2,800 – oprava“ vypracovaná firmou Terra – pozemkové úpravy, s.r.o., Nemocniční 53, 787 01 Šumperk .

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 416 068 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky