Veřejná zakázka: Bělečský potok (retenční přehrážky)

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00005881
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3592
Systémové číslo: P15V00003591
Evidenční číslo zadavatele: S952/2013/081
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 370659
Počátek běhu lhůt: 20.08.2013
Nabídku podat do: 03.09.2013 10:00
Otevírání obálek: 03.09.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Bělečský potok (retenční přehrážky)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na stavební práce charakteru úprav vodních toků. V rámci navržených opatření bude provedena rekonstrukce retenčních kamenných přehrážek na Bělečském potoce v ř. km 0,400; 0,460; 0,595 a 0,716, které jsou z důvodu špatného založení ve špatném stavu. Dále dojde k vytěžení nánosů, jejich odvozu a uložení na skládku.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 485 690 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Brno-venkov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky