Veřejná zakázka: Vortovský potok - čištění

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00005884
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3594
Systémové číslo: P15V00003593
Evidenční číslo zadavatele: S953/2013/193
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 05.09.2013
Nabídku podat do: 16.09.2013 09:00
Otevírání obálek: 16.09.2013 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vortovský potok - čištění
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební práce charakteru údržby vodního toku v extravilánu obce Vortová, okres Chrudim v Pardubickém kraji.
Práce budou prováděny na Vortovském potoce a budou spočívat:
- SO 1 vyčištění koryta a odtěžení sedimentu s uložením na břeh v úseku délky
50 m
- SO 2 obnovení retenčního prostoru vytěžením sedimentu, stabilizace
dopadiště budou vloženy balvanité stabilizační objekty v ř.km 4,060-4,128.
- SO 3 obnovení retenčního prostoru vytěžením sedimentu, stabilizace
dopadiště budou vloženy balvanité stabilizační objekty v ř.km 4,890-4,976

Podrobný rozsah prací a způsob provádění je dán projektovou dokumentací vypracovanou MARESA s.r.o., Býšť.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 918 445 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chrudim

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Labe
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy CR s.p. Hradec Králové, podatelna

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky