Veřejná zakázka: Odstranění povodňových škod na LC Bublavská na LS Kraslice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00005889
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3596
Systémové číslo: P15V00003595
Evidenční číslo zadavatele: S932/2013/124
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 16.08.2013
Nabídku podat do: 26.08.2013 10:00
Otevírání obálek: 26.08.2013 13:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Odstranění povodňových škod na LC Bublavská na LS Kraslice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Výstavba opěrné zdi z kamenných gabionů skládaných do ocelových košů - zpevnění svahu opěrnou zdí, včetně doplnění vzniklého prostoru závozem a zřízení dvou odvodňovacích per. Vše bude provedeno dle zpracované PD.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 874 739 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Sokolov

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Karlovy Vary
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Gordion s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky