Veřejná zakázka: Oprava LC Dubina - Široký průsek

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00005908
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3600
Systémové číslo: P15V00003599
Evidenční číslo zadavatele: S921/2013/287
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 09.08.2013
Nabídku podat do: 23.08.2013 10:00
Otevírání obálek: 23.08.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Dubina - Široký průsek
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
•třída a kategorie lesní cesty - 3L
•konstrukce vozovky - kalená
•délka lesní cesty - 1680m
•přibližná nadmořská výška - 350
•současný stav - neprůjezdná
•provozní zdůvodnění - zpřístupnění lesních komplexů, provozní potřeba.
•majetkoprávní a uživatelské vztahy - v majetku LČR
•statut využívání krajiny - žádné omezení

•stručný popis plánovaných prací:

jedná se o kalenou cestu s částečným travnatým porostem a podmáčenými úseky.
Oprava bude provedena kamenivem frakce 63-125 (hlubší podmáčené úseky) v tl. 15cm, fr. 32-63 (mělčí podmáčené úseky) v tl. 15cm, 0-63 (vytlačené koleje v suchých částech cesty). Opravovaná plocha kamenivem 63-125 a 32-63 bude též zakalená kamenivem fr. 0-63 v tl. 20cm. Dále budou provedeny 3 drenážní rýhy (zasypavé kamenivem fr. 63-125 s protažením do porostu + 3 terénní vlny také s protažením do porostu. Dále bude proveden výřez větví zasahujících do LC a stržení travního nánosu LC včetně krajnic.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 796 198 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rakovník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Brandýs nad Labem, Nábřeží 120, 250 01 Brandýs nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky