Veřejná zakázka: Dřevěná lávka-střelnice-obora Kralice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00005984
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3607
Systémové číslo: P15V00003606
Evidenční číslo zadavatele: S916/2013/181
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 15.08.2013
Nabídku podat do: 03.09.2013 09:00
Otevírání obálek: 03.09.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dřevěná lávka-střelnice-obora Kralice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Lávka bude tvořena celodřevěnou konstrukcí (DB) a bude uložena na základy z betonu prostého. Pro zajištění ochrany pilířů lávky bude provedeno opevnění břehů pod lávkou kamennou rovnaninou, čela lávky budou opevněna dlažbou z lomového kamene. Všechny dřevěné konstrukce budou opatřeny transparentním nátěrem. Přístup k lávce bude zpevněn štěrkodrtí. Délka mostové konstrukce je cca 30 m.
Místo plnění: LS Náměšť nad Oslavou

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 444 787 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Třebíč

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
podatelna KŘ Brno, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky