Veřejná zakázka: LC Horková do Kocour

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00005995
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3609
Systémové číslo: P15V00003608
Evidenční číslo zadavatele: S913/2013/409
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 23.08.2013
Nabídku podat do: 02.09.2013 10:00
Otevírání obálek: 02.09.2013 11:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Horková do Kocour
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava LC 2L, délka 3,882 km, k.ú. Benešov u Boskovic.
Stržení nánosů na krajnicích, úprava pláně se zhutněním, úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2- ŠD 0/32 mm, demontáž a opětovné uložení ocelových svodnic.
Místo plnění: Revír Buková, k.ú. Benšov u Boskovic

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 812 737 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Blansko

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky