Veřejná zakázka: oprava LC Limberská

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00005998
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3610
Systémové číslo: P15V00003609
Evidenční číslo zadavatele: S936/2013/321
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 369281
Počátek běhu lhůt: 17.08.2013
Nabídku podat do: 02.09.2013 10:00
Otevírání obálek: 02.09.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: oprava LC Limberská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
1L z penetračního makadamu v délce 1650 m . V rámci opravy se provede rozrytí stávajícího krytu, doplnění konstrukce penetračním makadamem hrubým a uzavření dvojnásobným nátěrem asfaltovou emulzí v celé délce cesty. Dále vyčištění příkopů, oprava propustků a zpevnění hospodářských sjezdů.
Lesní cesta kategorie 2L štěrková kalená v délce 5088 m. V rámci opravy bude provedeno stržení krajnic, pročištění příkopů, rozrytí stávajícího krytu, přeprofilování a zakalení lomovými výsivkami. Dále pročištění propustků a zpevnění hospodářských sjezdů.
Místo plnění: k.ú. Mařenice, Heřmanice v Podještědí

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 997 261 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Česká Lípa

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky