Veřejná zakázka: Oprava penetrovaných lesních cest na LS H. Týn

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00006016
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3613
Systémové číslo: P15V00003612
Evidenční číslo zadavatele: S930/2013/294
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 21.08.2013
Nabídku podat do: 02.09.2013 10:00
Otevírání obálek: 02.09.2013 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava penetrovaných lesních cest na LS H. Týn
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
oprava lesních cest s penetr. povrchem - penetrační makadam, dva živičné nátěry, čištění příkopů, výměna trubních propustků

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 451 818 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Domažlice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Plzeň
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky