Veřejná zakázka: Stavba krmných zařízení - OBORA

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00006034
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3619
Systémové číslo: P15V00003618
Evidenční číslo zadavatele: S913/2013/413
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 21.08.2013
Nabídku podat do: 30.08.2013 10:00
Otevírání obálek: 30.08.2013 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavba krmných zařízení - OBORA
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební objekt řeší skladování krmiva a přikrmování jelení zvěře v „Oboře" pro jelení zvěř.
Objekt je navržen jako dřevěná tesařská konstrukce, založen na betonových patkách.
Při realizaci je nutno dodržet technické podmínky platné pro výstavbu.
Výkopové práce budou prováděny v hornině tř. 4.
Beton patek B 15, frakce 8/16.
Tesařské konstrukce:
Konstrukce tesařská bude provedena jako vázaná /tesařské spoje/.
K betonovým patkám bude zakotvena na zabetonovanou plotýnku 150/150 tl.8 mm.
Řezivo v kvalitě stavebního řeziva, bez hniloby.
Krytiny střech:
Krytina bude plechová např. RANNILA.
Způsob montáže podle technického postupu stanoveného výrobcem.
Místo plnění: LS Loučná nad Desnou, OBORA

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 056 024 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Šumperk

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Samaritská 16, 301 00 Plzeň

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky