Veřejná zakázka: PD VN Osvětimany

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00006035
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3620
Systémové číslo: P15V00003619
Evidenční číslo zadavatele: S952/2013/083
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 13.08.2013
Nabídku podat do: 23.08.2013 08:00
Otevírání obálek: 23.08.2013 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD VN Osvětimany
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro ohlášení a provádění stavby Vodní nádrž Osvětimany (VD III. kategorie). Projektová dokumentace bude zaměřena na opravu konstrukce bezpečnostního přelivu, spadiště, odpadní štoly, odpadního koryta, včetně opravy a nátěrů zábradlí, lávek a žebříků a provedení údržby a oprav prvků vypouštěcího zařízení. Dále bude provedena kontrola patních a odvodňovacích drénů a případně navržena oprava. Součástí projektové dokumentace bude provedení detailního průzkumu, diagnostiky a vyhodnocení stávajícího stavebně-technického stavu betonových konstrukcí sdruženého objektu a odpadního koryta vývaru (kvalita betonu, karbonatace betonu, stav výztuží,…) s ohledem na zajištění jeho dlouhodobé stabilizace, a to jak z hlediska degradačních procesů, tak i statické funkce.
Místo plnění: k.ú. Osvětimany

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 350 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Uherské Hradiště

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p.;Správa toků - oblast povodí Dyje, Jezuitská 13, 602 00 Brno

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky