Veřejná zakázka: Lapač splavenin na Loučském p.

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00006080
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3624
Systémové číslo: P15V00003623
Evidenční číslo zadavatele: S957/2013/170
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 29.08.2013
Nabídku podat do: 09.09.2013 10:00
Otevírání obálek: 09.09.2013 13:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Lapač splavenin na Loučském p.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem stavby „Lapač splavenin na Louckém potoce, km 2,893 – 3,000“ je zadržení splavenin nad upravenou částí toku. Příčný profil stávajícího koryta Louckého potoka nebude měněn. v km 2,928 bude zbudována drátokamenná přehrážka o výšce 2,0 m. V km 3,000 a 3,032 budou vybudovány dvě průsakové hrázky z lomového kamene. Materiál, který vznikne v rámci výkopových prací, bude použit k obsypu nově budovaných objektů a na zásyp stávajících nátrží.
Detailněji viz projektová dokumentace „Lapač splavenin na Louckém potoce, km 2,893 – 3,000“ vypracovaná firmou Ageris s.r.o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 635 438 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Gordion s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky