Veřejná zakázka: Oprava LC Nad vápenkou

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00006084
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3626
Systémové číslo: P15V00003625
Evidenční číslo zadavatele: S936/2013/330
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 24.08.2013
Nabídku podat do: 09.09.2013 10:00
Otevírání obálek: 09.09.2013 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC Nad vápenkou
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava lesní cesty kateg. 2L 3,5/20 v délce 2395 m. Cesta je poškozená provozem a přívalovými deští, obrusná vrstva místy zcela chybí, zanesené příkopy. V rámci opravy LC dojde k doplnění poškozených konstrukcí, zakalení lomovými výsivkami, zpevnění hospodářských sjezdů, doplnění ocelových svodnic, pročištění příkopů a propustků.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 078 872 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Liberec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky