Veřejná zakázka: LC Smrčiny I + OaÚ

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00006099
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3628
Systémové číslo: P15V00003627
Evidenční číslo zadavatele: S913/2013/419
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 369979
Počátek běhu lhůt: 21.08.2013
Nabídku podat do: 04.09.2013 10:00
Otevírání obálek: 04.09.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Smrčiny I + OaÚ
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Oprava a modernizace stávající odvozní lesní cesty Smrčiny, celkové délky 5,800 km, z toho délka opravy a modernizace je 5,494 km, typu 1L 4,0/30, podle ČSN 73 6108.
Po stržení nánosu z krajnic cesty a následným pročištěním příkopu a oboustranném vykácení křovin se následně provede doplnění nebo vyrovnávka pokladu z asfaltového recyklátu frakce 0/22 mm, tloušťky do 100 mm nebo takové, aby se vytvořila samostatná kompletní podkladní vrstva, s již se střechovitým příčným sklonem 2%. Následně se provede spojovací postřik ze silniční emulze v množství a kvalitě dle PD.
Kryt z asfaltového betonu střednězrnného ACO 11+ (ABS I) jednotné tloušťky 60 mm se provede v celé délce lesní cesty 5494 m. Šířka nového krytu je předepsaná 3,20 až 3,30 m v přímé, v obloucích zejména v točkách je nutné dodržet původní šířku vozovky. Krytem z asfaltového betonu budou zpevněny rovněž sjezdy na lesní cesty Sterlisko a Dubská .
Existující sjezdy na přibližovací cesty a linky budou zpevněny krytem z asfaltového recyklátu tl. 150 -200 mm.

Místo plnění: LS Šternberk

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 441 095 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Olomouc

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Šumperk
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky