Veřejná zakázka: Loučka v Dlouhomilově - oprava rovnaniny

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00006154
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3630
Systémové číslo: P15V00003629
Evidenční číslo zadavatele: S957/2013/176
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 07.09.2013
Nabídku podat do: 17.09.2013 14:00
Otevírání obálek: 17.09.2013 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Loučka v Dlouhomilově - oprava rovnaniny
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je oprava rovnaniny na levém břehu koryta VT Loučka v km 6,650 - 6,750. V konstrukci rovnaniny došlo k rozplavení kamenů, jejich vypadání. Rovnanina je nestabilní, na břehu jsou pouze pomístně ložené zbylé kameny, bez založení a prostorové vazby v konstrukci rovnaniny z LK. Opevnění zejména v km 6,678 - 6,733 neplní svoji funkci, ale z důvodu nestability konstrukce zde hrozí, při průchodu vyšších průtoků jeho rozplavení a celková destrukce koryta v zastavěné části obce. Stavební práce budou prováděny v trase stávajícího koryta toku. Zakázka bude provedena dle zjednodušené projektové dokumentace „Loučka v Dlouhomilově - oprava rovnaniny“ , zpracované firmou TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., Nemocniční 53, 787 01 Šumperk. Stavba bude realizována dle podmínek souhlasného stanoviska MěÚ, OŽP Šumperk ze dne 31.5.2013 , č.j. MUSP 42173/2013 , rozhodnutí KÚ Olomouckého kraje z 10.9.2012, č.j. KUOK 71238/2012 a dále dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 322 657 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky