Veřejná zakázka: Z Vlachova dolu68 - odbahnění

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00006159
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3632
Systémové číslo: P15V00003631
Evidenční číslo zadavatele: S957/2013/178
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 07.09.2013
Nabídku podat do: 17.09.2013 15:00
Otevírání obálek: 17.09.2013 15:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Z Vlachova dolu68 - odbahnění
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem stavby je pročištění zemního koryta vodního toku Z Vlachova dolu, č.IDVT 10201355. Před čištěním koryta toku bude provedena likvidace křovin z koryta a břehů, křoviny budou podrceny a štěpka bude ponechána na místě, na břehu vodního toku. Pařezy křovin budou chemicky ošetřeny proti zmlazení ROUNDUP BIAKTIV 0,34 l.
Koryto VT bylo v minulosti upraveno do lichoběžníkového profilu o šířce dna 1,5 m se sklonem 1:1. Mocnost nánosu činí až 0,5 m. Odvoz nánosu dle rozboru sedimentů bude na řízenou skládku v Medlově do 15 km. Stavba bude provedena v extravilánu obce Lukavice, v ř.km 0,130-0,410.
Stavební práce budou prováděny v trase stávajícího koryta toku. Zakázka bude provedena dle zjednodušené projektové dokumentace „Z Vlachova dolu 68-odbahnění“ , zpracované firmou TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., Nemocniční 53, 787 01 Šumperk. Stavba bude realizována dle podmínek vyjádření MěÚ Zábřeh a podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 447 926 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky