Veřejná zakázka: Losinka

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00006167
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3633
Systémové číslo: P15V00003632
Evidenční číslo zadavatele: S957/2013/179
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 04.09.2013
Nabídku podat do: 13.09.2013 08:00
Otevírání obálek: 13.09.2013 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Losinka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem akce „Losinka km 0,000 - 0,760“ je odstranění stromů, křovin a nánosů z průtočného profilu potočního koryta vodního toku Losinka ve výše uvedeném úseku v obci Rapotín a odstranění zátarasu na konci úseku.
Zakázka bude provedena dle prováděcí projektové dokumentace „Losinka km 0,000-0,760“ zpracované firmou TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., Nemocniční 53, 787 01 Šumperk. Akce bude realizována dle podmínek Ohlášení udržovacích prací č.j. MUSP 57990/2013 ze dne 22.7.2013 a dále dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 970 224 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
LČR,s.p.,U Skláren 781,755 01 Vsetín

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky