Veřejná zakázka: Mušlov v km 0,000 – 1,000 – nánosy

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00006181
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3639
Systémové číslo: P15V00003638
Evidenční číslo zadavatele: S951/2013/152
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 21.08.2013
Nabídku podat do: 02.09.2013 09:00
Otevírání obálek: 02.09.2013 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Mušlov v km 0,000 – 1,000 – nánosy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce charakteru úprav vodních toků, která spočívá v odtěžení nánosů z předmětného úseku toku Mušlov. Podrobnější popis technického řešení je patrný z projektové dokumentace stavby.

Zakázka bude zhotovena kompletně dle prováděcí projektové dokumentace „Mušlov v km 0,000 – 1,000 – nánosy“, zpracované projekční firmou Lesprojekt Krnov, s. r. o., Revoluční 76, 794 02. Při realizaci zakázky budou respektovány podmínky a vyjádření všech dotčených orgánů státní správy, organizací, fyzických a právnických osob a podmínky zadavatele.
Stavba byla ohlášena dne 19. 6. 2013 na MěÚ Krnov, OŽP.

Zadavatelem předpokládaná hodnota zakázky bez DPH: 829 tis. Kč.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 829 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Bruntál

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Odry
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy ČR, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky