Veřejná zakázka: Oprava penetrované LC V kosách

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00006187
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3640
Systémové číslo: P15V00003639
Evidenční číslo zadavatele: S928/2013/443
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 29.08.2013
Nabídku podat do: 17.09.2013 13:00
Otevírání obálek: 17.09.2013 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava penetrované LC V kosách
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
LC v kosách, penetrovaná LC odvozní, značně narušený povrch vozovky
délka 1 052 m, včetně opravy štěrkem zpevněné skládky dřevní hmoty.
Nadmořská výška 670 m nm.
Oprava bude spočívat ve vyrovnávce povrchu 3 cm vrstvou obalovaným kamenivem a položením nového povrchu, vrstva 4 cm obalovaného kameniva. Více viz položkový rozpočet.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 970 767 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Tábor

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky