Veřejná zakázka: Údržba rajon 202 - I.

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00006189
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3641
Systémové číslo: P15V00003640
Evidenční číslo zadavatele: S952/2013/084
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 24.08.2013
Nabídku podat do: 03.09.2013 10:00
Otevírání obálek: 03.09.2013 11:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Údržba rajon 202 - I.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o veřejnou zakázku na údržbové práce charakteru úprav vodních toků, která se skládá ze tří částí - Bolíkoský potok v Markvarci, PP Bolíkovského p. v Lipnici, Valtínovský potok s přítoky ve Valtínově.
Navrhovaná údržba toků bude spočívat v odstranění sedimentu s následným odvozem a odstranění náletových dřevin z průtočného profilu koryta toku. Vyprofilování koryta bude provedeno do původních parametrů (sklon břehů, šířka a hloubka koryta toku).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 212 639 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Dyje
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky