Veřejná zakázka: Souvislá oprava povrchu LC recyklátem

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00006194
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3642
Systémové číslo: P15V00003641
Evidenční číslo zadavatele: S928/2013/447
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 29.08.2013
Nabídku podat do: 09.09.2013 10:00
Otevírání obálek: 09.09.2013 14:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Souvislá oprava povrchu LC recyklátem
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o opravu 3 lesních cest pomocí recyklátu.
Délka opravovaných částí je následující:
LC Hejlokaj - délka úpravy 1180 m
LC Humlenská – délka úpravy 1020 m
LC Jeřábků – délka úpravy 960 m
Postup úprav bude u všech 3 cest následující:
- očištění povrchu vozovky
- vyrovnání povrchu vozovky recyklátem, tl. 8 cm, pokládka finisherem
- položení obrusné vrstvy
- zásyp krajnic se zhutněním

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 913 598 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jindřichův Hradec

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky