Veřejná zakázka: Oprava LC na revíru 5 LS Hluboká nad Vltavou

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00006197
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3645
Systémové číslo: P15V00003644
Evidenční číslo zadavatele: S928/2013/448
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 19.09.2013
Nabídku podat do: 30.09.2013 10:00
Otevírání obálek: 30.09.2013 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava LC na revíru 5 LS Hluboká nad Vltavou
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Délka opravovaných úseků - LC Holubka 1008 m a LC Na rozhledně 860 m.
V objektu LC Hloubka bude provedena úprava pláně , podklad z kameniva drceného frakce 60-125 mm v 2319 m2 ,podklad ze štěrkodrti frakce 0-63 v 2400 m2, v podmáčené části na sjezdu lom. kamenem, vše se zhutněním dle ČSN. Zřízení dvou propustků a jednoho sjezdu dle výkazu prací. Čištění příkopů v délce 1028 bm. V objektu LC Na rozhledně bude provedena úprava pláně v 60m2, odstranění hrabanky v ploše 504 m2, odstranění pařezů v počtu 22 ks, ,podklad z kameniva drceného frakce 63-125 v ploše 1369 m2, ŠD frakce 0-63 v ploše 2580 m2 a posyp krytu drceným kamenivem frakce 2-4 mm v ploše 2580 m2. Odstranění nánosu z povrchu štěrkového v ploše 150 m2, čištění příkopů v délce 600 m a pročištění propustku. Skládky hmot a materiálu budou určeny po dohodě s panem revírníkem revíru Ševětín.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 578 195 Kč bez DPH

Místo plnění

 • České Budějovice

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ České Budějovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Samaritská 16, 301 00 Plzeň

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky