Veřejná zakázka: Loučka - Nasobůrky

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00006198
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3646
Systémové číslo: P15V00003645
Evidenční číslo zadavatele: S957/2013/181
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 28.11.2013
Nabídku podat do: 10.12.2013 10:00
Otevírání obálek: 10.12.2013 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Loučka - Nasobůrky
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
V současné době je koryto Loučky silně nestabilní a je zdrojem velkého množství splavenin (sesuvy svahů břehů), a je nutné provést jeho stabilizaci. Projekt řeší zastavení zejména dnové eroze vybudováním příčných stabilizačních pasů z lomového kamene a dále sanaci rozsáhlých břehových nátrží rovnaninou z LK nebo patkou z rovnaniny z LK. Koryto Loučky v řešeném úseku nemá souvislý břehový porost, na březích rostou pouze jednotlivé stromy bez souvislého zápoje, a naopak jsou do průtočného profilu vrostlé náletové dřeviny a stromy výmladkového původu, které zabraňují plynulému odtoku vody korytem toku a zhoršují erozi břehů.
Zakázka bude provedena dle projektové dokumentace „Loučka - Nasobůrky“ vypracovaná firmou Terra – pozemkové úpravy, s.r.o., Nemocniční 53, 787 01 Šumperk . Stavba bude realizována dle stavebního povolení vydaného vodoprávním úřadem MěÚ Litovel ze dne 6.11.2013, č.j. LIT 20619/2013, a dále dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Místo plnění: k.ú.Nasobůrky

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 034 270 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Ropro a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky