Veřejná zakázka: Vícepráce nezbytné pro asanaci a odvoz kůrovcového dříví nad smluvně pokrytý objem - SÚJ Opava

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00006281
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3658
Systémové číslo: P15V00003657
Evidenční číslo zadavatele: 911/2013/037
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 365356
Počátek běhu lhůt: 22.08.2013
Nabídku podat do: 23.08.2013 09:30
Otevírání obálek: 23.08.2013 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vícepráce nezbytné pro asanaci a odvoz kůrovcového dříví nad smluvně pokrytý objem - SÚJ Opava
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí dodatečných činností spočívajících v asanaci a odvozu kůrovcového dříví v rámci realizace veřejné zakázky s názvem "Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ – rok 2012+“, ev. č. VZ 60059587, zadané v užším řízení, a to její části 6 (kód části VZ: 106272, název části VZ: Opava) (dále jen „Původní veřejná zakázka“), a to v rozsahu nad rámec sjednaný „Smlouvou o provádění komplexních lesnických činností a prodeji dříví - rok 2012-2013“ (dále jen „Smlouva“), uzavřenou na plnění předmětné části Původní veřejné zakázky. Předmět této veřejné zakázky bude plněn na základě Dodatku uzavřeného ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).Doplňující informace ke zveřejnění:
Jedná se o dodatečné služby k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení: https://www.lesycr.cz/profil-zadavatele/komplexni-lesnicke-zakazky/Stranky/default.aspx?sort=ValidFrom&dir=asc&itemId=3245, část č. 6 Opava; přičemž i výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky je zveřejněna souhrně u "původního" zadávacího řízení.


 

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - komplexní lesnická zakázka - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 500 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
KŘ Frýdek-Místek, Nádražní 2811, Frýdek-Místek, 73801

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky