Veřejná zakázka: LC K Řendějovu

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00006338
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3663
Systémové číslo: P15V00003662
Evidenční číslo zadavatele: S921/2013/308
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 24.08.2013
Nabídku podat do: 04.09.2013 10:00
Otevírání obálek: 04.09.2013 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC K Řendějovu
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Kategorie LC 2l 4,0/30, nadmořská výška 458 m.n.m.
Celková délka stavby – 930 m, šíře cesty – 3,5 m
km 0,000-0,170-jednostranný sklon 5% vlevo
km 0,170-0,930-střechovitý sklon 5%
Konstrukce vozovky:
- vyplnění erozní rýhy ŠD fr. 0/63 - hl.0,15 m
- podklad ze štěrkodrti fr.0/63 - tl.150 mm
- kryt z hrubého drceného kameniva HDK fr. 32/63- tl. 200 mm
- pohoz lom. výsivkami 30-35 kg/m2 2 x
Odvodnění zajištěno podélným příkopem - dl.75 m a osazením 15 ks ocelových svodnic

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 879 054 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Kutná Hora

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky