Veřejná zakázka: LC Annina silnice

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00006430
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3677
Systémové číslo: P15V00003676
Evidenční číslo zadavatele: S916/2013/190
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: 370610
Počátek běhu lhůt: 27.08.2013
Nabídku podat do: 10.09.2013 11:00
Otevírání obálek: 10.09.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Annina silnice
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem stavby je oprava podélného a příčného odvodnění, vyjetých kolejí, výtluků a zřízení nové obrusné vstvy z asfaltobetonu ACO 11(ABS).
Místo plnění: Předmětná stavba se nachází v k.ú.Březník, v lesních porostech mezi obcí Březník a městem Náměšť nad Oslavou.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 847 537 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Třebíč

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., GEMINI Center, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky