Veřejná zakázka: LC Vojenská

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00006519
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3690
Systémové číslo: P15V00003689
Evidenční číslo zadavatele: S911/2013/520
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 04.09.2013
Nabídku podat do: 16.09.2013 10:00
Otevírání obálek: 16.09.2013 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Vojenská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavební úpravy na objektu LC Vojenská,IČ DM 723276 v k.ú. Krásná pod Lysou Horou, revír Travný hrazené z provozních prostředků OaÚ = odstranění nánosů z krajnice komunikace v tl. do 10cm, odstranění nánosů z povrchu komunikace, vč. očištění povrchu tlakovou vodou; provedení spojovacího postřiku z asfaltu v množství 0,5-0,7 kg/m2 s provedením opravy prolomených úseků a kolejí obalovanou živičnou směsí (vyrovnání nerovností) s následným vyspravením povrchu komunikace v celkové délce 1 773 m a šířce 3,20 m technologii hrubého penetračního makadamu z kameniva v tl. 10 cm v délce113 m a technologii jemného penetračního makadamu z kameniva v tl. 6 cm v délce 1 288 m s uzavíracími nátěry z asfaltu v množství 1,80 kg/m2 a 1,50 kg/m2 a s posypy krytu drceným kamenivem frakce 8-16 mm a frakce 4-8 mm, vč. provedení opravy komunikace v délce úseků 485 m a šířce 3,20 m uzavíracími nátěry z asfaltu v množství 1,80 kg/m2 a 1,50 kg/m2 a s posypy krytu drceným kamenivem frakce 8-16 mm a frakce 4-8 mm; provedení opravy zpevnění skládek OM z drceného kameniva frakce 63 -125 mm v tl. 30 cm a frakce 32 - 63 mm v tl.10 cm a napojení výjezdu z přibližovací linky z drceného kameniva frakce 32-63 mm v tl.15cm a prosívkou drceným kamenivem frakce 0 -32 mm v tl. 10cm a posypem krytu komunikace drceným kamenivem v množství 35kg/m2; dodávka a osazení 20kusů ocelových svodnic typu Reverdo délky 5 m pro příčné odvodnění komunikace; provedení oprava prolomeného a upadajícího úseku zatáčky zřízení zpevňující armované betonáže s následným zřízením nového podkladu z drceného kameniva frakce 32 - 63 mm v tl. 20cm a v tl. 10 cm s prolitím silničním asfaltem a posypem krytu drceným kamenivem, vč. provedení nové obrusné vrsty komunikace položením živičného asfaltového koberce ACO v tl. 2x5 cm.
Místo plnění: Obec Krásná,k.ú.Krásná pod Lysou Horou,revír SL Travný.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 345 673 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Frýdek-Místek

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
GORDION s.r.o., Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky