Veřejná zakázka: Stavební úpravy lesní cesty Pilařák II. - 2. ETAPA

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00006538
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3694
Systémové číslo: P15V00003693
Evidenční číslo zadavatele: S921/2013/315
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 31.08.2013
Nabídku podat do: 11.09.2013 10:00
Otevírání obálek: 11.09.2013 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavební úpravy lesní cesty Pilařák II. - 2. ETAPA
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Jedná se o provedení stavebních úprav přibližovací lesní cesty Pilařák II - 2. ETAPA, na odvozní lesní cestu, která splní parametry cesty třídy 2. třídy (kategorie 2L 3,5/20). Celková délka trasy je cca 600m. Dotčené pozemky jsou LČR, s.p. Technické řešení stavby bude naprojektováno dle norem. Nový návrh upravuje vedení cesty do plynulého průběhu s minimální korekcí spočívající převážně v rozšíření stávající vozovky, vybudování hospodářského přejezdu přes rokli a potok. Záměrem této technicky náročné stavby jsou provozní potřeby - propojení lesních komplexů. Celá trasa bude provedena ve stejné konstrukci tl. 42 cm. Bude použito kamenivo: 63 - 125 mm, 32 - 63mm, vibrovaný štěrk, lomové výsivky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 649 772 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Rakovník

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brandýs n. L.
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Samaritská 16, 301 00 Plzeň

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky