Veřejná zakázka: LC Valešovka

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00006594
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3699
Systémové číslo: P15V00003698
Evidenční číslo zadavatele: S936/2013/363
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 14.09.2013
Nabídku podat do: 25.09.2013 10:30
Otevírání obálek: 25.09.2013 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Valešovka
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Technické zhodnocení lesní cesty - sanace sesuvu svahu tělesa komunikace (násyp lesní cesty je v nestabilním svahu se sklonem větším než 1:1) a rekonstrukce stávajících nevyhovujících trubních propustů (poškozené, nevyhovují svým průtočným profilem) na lesní cestě (dále jen LC) „Valešovka“. Stavba se nacházá v CHKO Jizerské hory a v I. II. PHO VD Kamenice

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 976 700 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jablonec nad Nisou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Liberec
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Liberec, Sokolská 1383/37, Liberec, 3 NP podatelna Ing. Špetlíková

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky