Veřejná zakázka: LC Zadní Linda

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00006603
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3700
Systémové číslo: P15V00003699
Evidenční číslo zadavatele: S918/2013/269
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 31.08.2013
Nabídku podat do: 10.09.2013 08:00
Otevírání obálek: 10.09.2013 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Zadní Linda
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
• technické zhodnocení stávající LC
• třída a kategorie lesní cesty: 2L - 3,4/30
• konstrukce vozovky: mechanicky zpevněné kamenivo
• délka zhodnocovaného úseku: 0,590 km
• současný stav lesní cesty: špatné odtokové poměry, podmáčený terén, vyjeté výtluky a kolejeí
• technické řešení stavby: zvýšení konstrukčních vrstev provedením povrchu z vibrovaného štěrku tl. 150 mm, odvodnění jednostranným příkopem po celé délce cesty, nové hospodářské sjezdy a jeden příčný propust
Místo plnění: k.ú. Bobrůvka

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 876 744 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Žďár nad Sázavou

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Jihlava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Jihlava, Lidická Kolonie 39, Jihlava, PSČ 586 01

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky