Veřejná zakázka: LC Bedřichovská - modernizace úseku za hřištěm

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00006608
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3701
Systémové číslo: P15V00003700
Evidenční číslo zadavatele: S916/2013/203
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 19.09.2013
Nabídku podat do: 01.10.2013 10:00
Otevírání obálek: 01.10.2013 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: LC Bedřichovská - modernizace úseku za hřištěm
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Technické řešení: Výtluky, erozní rýhy a propadlá místa na vozovce budou vyspraveny asfaltovým betonem. Kryt vozovky bude proveden z asfaltového betonu obrusného ACO 11 (ABS).

Místo plnění: k.ú. Bedřichov

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 473 251 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Blansko

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: KŘ Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROPRO a.s., Masarykova 49, 400 01 Ústí nad Labem

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky