Veřejná zakázka: Hořanský potok km 0,800-0,920 a 2,060-2,300

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P13V00006617
Id předchozího profilu ve VVZ: 212544

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 3702
Systémové číslo: P15V00003701
Evidenční číslo zadavatele: S957/2013/188
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.
Počátek běhu lhůt: 03.12.2013
Nabídku podat do: 16.12.2013 10:00
Otevírání obálek: 16.12.2013 10:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Hořanský potok km 0,800-0,920 a 2,060-2,300
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Účelem stavby „Hořanský potok km 0,880-0,940 a 2,050-2,230“ provedení oprav stávajícího vodního díla, které je opotřebeno působením času a působením zvýšených průtoků a zamezení možného vzniku dalších rozsáhlejších škod na vodním díle způsobených v důsledku dalšího trvání současného stavu a rekonstrukce opotřebené původní úpravy. Stavba zajistí stabilitu břehů a nivelety dna, ochranu proti povodním a ohrožení erozí. Jedná se o sanaci nátrží v březích Hořanského potoka rovnaninou a v úseku km 2,050 – 2,090 opěrnou stěnou, zajištění nivelety dna soustavou kamenných pasů a dřevěných prahů. Detailněji viz projektová dokumentace „Hořanský potok km 0,880-0,940 a 2,050-2,230“ vypracovaná firmou VALES-ing. Jaroslav Valoušek, Hranická 19/419, 757 01 Vsetín a SP č.j.MUVS 30826/2013 dále dle podmínek vyjádření všech orgánů státní správy, organizací a fyzických osob.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 958 681 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Lesy České republiky, s.p.
 • IČO: 42196451
 • Poštovní adresa:
  Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
 • Název oddělení: ST OP Moravy
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 516045

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Eurotender s.r.o., Jiřího náměstí 4/I, 290 01 Poděbrady

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky